Home

Vattenvisionen för Lappfjärds å

En föreställning om hur vi vill att vårt vattendrag ska se ut i framtiden.

Aktuellt

Naturfototävling “Vattnets olika former” 21.6.-22.8.2021.


Vad är vattenvisionen?

  • Vattenvisionen har som avsikt att förena bland annat översvämningskontrollen, vattentillgångarnas användning, vattenförvaltning, bevaringen av naturens mångfald och fiskerinäringen vid Lappfjärds å. 
  • Vattenvisionen genomförs i form av workshoparbete tillsammans med de berörda parterna. 
  • Vattenvisionen består av gemensamma mål och åtgärder.
Två män i vattnet som genomför en vattenvårdsåtgärd.
En relativt smal å som flyter mellan träden längs sidan på en åker.