Home

Vattenvisionen för Lappfjärds å

En föreställning om hur vi vill att vårt vattendrag ska se ut i framtiden.


Vad är vattenvisionen?

  • Vattenvisionen har som avsikt att förena bland annat översvämningskontrollen, vattentillgångarnas användning, vattenförvaltning, bevaringen av naturens mångfald och fiskerinäringen vid Lappfjärds å. 
  • Vattenvisionen genomförs i form av workshoparbete tillsammans med de berörda parterna. 
  • Vattenvisionen består av gemensamma mål och åtgärder.