Evenemang

Naturfotoutställning – Vattnets olika former

6.9–31.10.2021

Skogslandskap med en flod. Bild: Jyrki Kiviniemi, naturfototävlingen 2020

Vattenvisionen för Lappfjärds å ordnade en naturfototävling öppen för alla med temat “vattnets olika former”. En totalt av 61 foton var skickad till tävlingen och nu visas alla fotona i cirkulerande fotoutställning.

Först kan man se utställning i biblioteket i Kauhajoki 6.9-19.9 och senare i Kristinestad, Bötom och Storå. Fotografierna visas också på vattenvisionens webbplats. Vinnarbilden utses i form av en publikomröstning och du kan rösta antingen på vattenvisionens webbplats eller i biblioteken där utställningen hålls. Fotografen som fotat vinnarbilden får som pris en övernattning för två personer i Lauhansarvi.

Här kan du se foton och rösta ditt favorit.

Tävlingens tidtabell:
 • Fotoutställningar och omröstning: 6.9 – 31.10
  • Biblioteket i Kauhajoki vk 36-37
  • Biblioteket i Kristinestad vk 38-39
  • Biblioteket i Bötom vk 40-41
  • Biblioteket i Storå vk 42-43
  • Vattenvisionens webbplats 6.9 – 31.10
 • Vinnaren utses 8.11.


Kommande evenemang

Workshop nr. 2

Vattenvisionen genomförs i form av workshoparbete tillsammans med de berörda parterna. Teman som tas upp i workshoparbetet handlar om att skapa gemensamma mål, konstruera vattenvisionen samt planera åtgärderna och mätarna som ska leda oss till målet för vattenvisionen.

Den andra workshopen för vattenvisionen var planerad att äga rum våren 2020, men på grund av koronaepidemin har den fått skjutas upp (28.4. och 8.9.). Den andra workshopen kommer att hållas våren 2021. Workshoparbetet fungerar bäst interaktivt där aktörerna i området samlas för att arbeta tillsammans för en gemensam sak.Nya inbjudningar till den andra workshoppen kommer att sändas iväg vid ett senare tillfälle.

  


Tidigare evenemang

Vattenvisionen organiserad en livesändning om vattenrestaureringarna i Kodesjärvi, Storå. Vi berättar om vattenrestaureringarna och följer med skötselfisket som görs vid sjön. Vi intervjuar Olli Autio som är fågelvattenkoordinator på NTM-centralen i Södra Österbotten och Juha Herrala som är kommundirektör för Storå. Storå kommun deltar också i vattenrestaureringarna.

Sändningen hållade vid Storås Kodesjärvi 25.8 klockan 11.00. Sändningen är på finska och tar cirka en halvtimme. Livesändningen är sparad på YouTube-kanalen av NTM-centralen i Södra Österbotten med textning både på svenska och finska.

Ni kan titta livesändningen här.

Virtuella workshopen 9.10.2020

I workshopen deltog representanter från varje kommun i avrinningsområdet. Syftet med den virtuella workshopen var att bilda de gemensamma målen för Lappfjärds ås vattenvision, skapa en slogan för vattenvisionen, komma med idéer till åtgärderna som ska leda till målen och främja vattenvisionen i kommunerna. Vi tycker att workshopen var en stor framgång för att uppnå dessa mål. Den virtuella workshopen hölls på Zoom-servern fredagen 9.10.2020 kl. 9–14 och leddes av Pia Rotko från Innotiimi ICG.

Vattenvisionen för Lappfjärds å utställning i bibliotek

Utställningen innehöll bilder och information om vattendraget, arter och viktiga hot. Dessutom har utställningen deltagare från en naturfototävling som hölls tidigare på sommaren och en vinnande bild som visas. Vattenvisionsutställningen besökt de kommunala biblioteken på följande sätt: vecka 36-37 Kauhajoki, vecka 38-39 Bötom, vecka 40-41 Kristinestad och vecka 42-43 Storå.

Naturfototävlingen – Vad som är viktigt för mig med vatten och den vattenlevande naturen? (6.7.-3.8.2020)

NTM-centralen i Södra Österbotten ordnade en naturfototävling i samband med vattenvisionen för Lappfjärds å. Som tema för tävlingen var: “Vad som är viktigt för mig med vatten och den vattenlevande naturen”. Som mål var att lyfta fram det lokala, värdefulla vattendraget och dess mångfaldiga natur. Tävlingen var öppen för alla.

Workshop nr. 1

Vattenvisionens första workshop ordnades 10.3.2020. Arbetet bestod av vattenvisionens förberedning, skapandet av gemensamma mål för vattenvisionen och sammanföringen av åtgärderna och målen. Deltagarna försökte även hitta på en visionsmening för vattenvisionen.

De gemensamma målen för vattenvisionen som man kom fram till i den första workshopen:

 • Förbättring av mångfalden
 • Kontrollering av översvämningsriskerna
 • Ökning av medvetenheten av vattenvisionen och avrinningsområdet vid Lappfjärds å
 • Att hålla vattendraget och grundvattnet rent
 • Bevaring av näringslivet
 • Utveckling av rekreationsmöjligheterna.

De viktigaste målen enligt deltagarna:

 • Återställning av avrinningsområdet i form av kvarhållandet av sediment
 • Återställning av livsmiljöerna vid åfåran
 • Engagering
 • Skapandet av en återställningsplan för hela området
 • I samband med återställningsdikning ska justering av flödeshastigheten (t.ex. med rördammar) göras obligatoriskt.

%d bloggers like this: