Tillgänglighet

Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten svvesivattenvisio.org och har upprättats 28.06.2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla tillgänglighetskrav:

  • Webbplatsen innehåller vattenvisionens berättelsekarta som inte uppfyller alla krav eftersom den är en karta.
  • Webbplatsen innehåller foton som inte har en alt-text.
  • Inbäddningar från sociala medier kan innehålla brister i tillgängligheten.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland (Regionförvaltningsverket). På Regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000


%d bloggers like this: