Berättelsekarta

Bekanta dig med berättelsekartan för Lappfjärds å

Berättelsekartan presenterar Lappfjärds ås avrinningsområde och planen för avrinningsområdet i form av geografiska data och bilder. Nästan alla kartvyer är interaktiva, vilket innebär att du kan avgränsa kartvyn efter eget tycke, zooma in eller ut på kartan. Du hittar kartförklaringarna uppe i högra hörnet. Du kan klicka på ord med fet stil i texten och få ytterligare information i form av bilder eller webbplatser. Webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari rekommenderas för att använda berättelsekartan.

Berättelsekartan för Lappfjärds å (maps.arcgis.com)


%d bloggers like this: